Coaching 1vs1 phí 1K$ không phải về Ads
Không nhận dậy Facebook Ads, không nhận dịch vụ

ACB: 112866888
SHB: 8889788888
Tech: 19031864599668   
SĐT: 084.857.3456

1. Ưu tiên phát triển đa kênh.
2. Dễ tiếp thu, không phải là trường phái bảo thủ chỉ tập trung 1 kênh vui lòng thoát khỏi đây.
3. Sử dụng thành thao máy tính.
4. Trên 22 tuổi.
5. Đọc kỹ yêu cầu trước khi liên hệ.

Yêu cầu:

Facebook

Call