Chính sách bảo mật

Chia Sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

I. Giới thiệu

Shopinmessenger được lập ra mục đích chính để lưu lại và chia sẻ những “thứ hay ho” về Digital Marketing từ kiến thức thực tế của mình. Tại đây, mọi thứ sẽ được đơn giản hóa với mục đích duy nhất là mọi người đọc đều có thể hiểu và làm được. Vậy nên trong những bài viết của mình có một số từ của mình nó khác so với định nghĩa trên lý thuyết, nhưng những từ đó không làm bạn hiểu sai. Những lý thuyết máy móc đó đôi khi làm bạn khó hiểu hay nói cách khác là chẳng hiểu gì thì shopinmesenger sẽ giải quyết điều này cho bạn.

II. Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Chúng tôi không thu thập bất kì dữ liệu nào từ người dùng của shopinmessenger

III. Dữ liệu thu thập sẽ được dùng để làm gì

Chúng tôi không thu thập gì cả nên không có gì để dùng.

Scroll to Top