Category: Digital Marketing

Chuyển đổi trên tiktok - banner

Chuyển đổi trên tiktok

Anh em chạy chuyển đổi lưu ý nhá.– Tạo pixel: https://ads.tiktok.com/pixel/listKhông có thì không chạy nổi đâu. Tạo xong được cái pixel thì nó nằm ở đây https://ads.tiktok.com/pixel/list/?aadvid=xxx với xxx là ID TKQC

Đọc Tiếp
Scroll to Top