SHARE: TỰ ĐỘNG  ĐỒNG BỘ HOÁ DATA TỪ LANDINGAGE HOẶC WEB VỀ TÀI KHOẢN QUẢNG  CÁO

Bạn nhận tut này vui lòng ấn vào nút đưới dây và làm theo hướng dẫn nhé.

Ấn vô đây nè

Done!
Bước cuối là ấn vào cái nút bên dưới để con sen mình nó gửi TUT nhé

TUT nè