Xem Feedback khách hàng

Đây là cái đoạn text nói về chức năng công dụng sản phẩm hay ảnh ọt làm sao cho ok là được

  • Sản phẩm tốt vcl
  • Sản phẩm ổn đó mua đéo phí tiền đâu 
  • Túm lại là chỗ này dùng để làm feedback

Cho cái feedback nó vào trong này là đẹp trai rồi