Quảng cáo story trên facebook - banner

Hướng dẫn chạy quảng cáo story facebook

Chia Sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Cách chạy quảng cáo story facebook rất đơn giản. Các bạn chọn mục tiêu nào cũng được miễn là chọn được cái phần như trong ảnh bên dưới.

Chú ý là chạy loại story facebook này cần 1 trong các điểm sau:

  • Nếu chọn post có sẵn thì post đó là 1 ảnh hoặc 1 video. Nếu muốn chạy nhiều ảnh thì chạy nhiều post là được.
  • Chạy post tạo ở ads manager thì mọi người làm tương tự là được. Còn tùy xem page gắn nút là tìm hiểu thêm ( web – landingpage ) hoặc nút gửi tin nhắn thì ở phần này sẽ là gắn được nút gửi tin nhắn hoặc chuyển đổi hoặc cũng là do mục tiêu các bạn chạy chiến dịch. Cơ bản là quảng cáo story facebook cũng có thể chạy chuyển đổi được nhé.
  • Thường các post chạy bán hàng trên story thì chạy tin nhắn và chọn story facebook + story messenger + story instagram rồi gắn nút gửi tin nhắn là được.

Chúc các bạn thành công.

Scroll to Top