Khoá học này bạn cân nhắc trước khi mua,  một số kiến thức có thể không phù hợp với bạn.
Mình không thần thánh là học xong là làm đươc 100% nhưng nó sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn cái nhìn tổng quan và mức độ quan trọng của nó.
Lưu ý phần trải nghiệm người dùng vì phần này rất hay và tính ứng dụng cực cao

KHÓA HỌC ONLINE DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG SHOPINMESSENGER

Khóa học ra đời dựa trên yêu cầu của cộng đồng Shopinmnessenger

CÁCH  ĐƠN GIẢN NHẤT ĐỂ TỐI ƯU QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK, INSTAGRAM VÀ CÁC AD NETWORK HIỆN NAY