Link chat support facebook ở đâu - banner

Link chat support facebook mới nhất

Chia Sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Mình có tổng hợp một số link chat support facebook ( link kháng facebook ) tại bài viết này. Link kháng rất quang trọng với các bạn làm digital marketing hiện nay.

Dựa trên mục đích mình sẽ chia các link chat support facebook thành 4 dạng.

Update Link mới nhất

Link kháng tất cả các loại: https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323 ( công cụ kháng cực mạnh )

Kháng web bị spam, ảnh, video….

Link chat support Facebook liên quan tới tài khoản cá nhân – nick cá nhân

 • Tài khoản facebook cá nhân bị khóa và không biết lý do: https://www.facebook.com/help/738660629556925
 • Tài khoản cá nhân bị khóa do vi phạm chính sách về bản quyền, quyền và trách nghiệm: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
 • Tài khỏa facebook không xác minh đầy đủ giấy tờ: https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
 • Kháng tài khoản bị khóa do report 13 tuổi: https://www.facebook.com/help/contact/?id=199052956872279
 • Liên hệ support faaceboook để bổ sung thông tin: https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
 • Báo cáo vấn đề liên quan đến đăng nhập: https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
 • Lỗi thường xuyên bị checkpoint: https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
 • Lỗi trang khi đăng nhập: https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
 • Đăng nhập nhanh bằng hình ảnh trên trình duyệt bị lỗi: https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550
 • Quên pass khi login: https://www.facebook.com/help/213395615347144
 • Thông báo tài khoản bị hack: https://www.facebook.com/hacked

Link chat support Facebook liên quan tới Fanpage

 • Page bị khóa hoặc hạn chế tính năng: https://www.facebook.com/help/contact/164405897002583
 • Page bị hack thì có thể chat supprot facebook qua đây: https://www.facebook.com/help/738660629556925
 • Page bị mất quyền admin: https://www.facebook.com/help/256388474444114

Link chat support Facebook liên quan tới quảng cáo ( support facebook ads )

 • Tài khoản quảng cáo bị khóa: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
 • Tài khoảng quảng cáo không cắn tiền hoặc bị reivew quá lâu: https://www.facebook.com/help/contact/515460121837726
 • Vấn đề liên quan tới thanh toán tiền quảng cáo: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
 • Link chat trực tiếp với support facebook: https://www.facebook.com/business/help
 • Check text trong ảnh trước khi chạy quảng cáo: https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
 • Nâng ngưỡng: https://www.facebook.com/help/contact/356555978365479
 • Chính sách quảng cáo Facebook: https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content
 • Phản đôi thông báo của DMCA: https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter?parent_report_id=681768011967162

Link chat support Facebook các vấn đề khác

 • Không truy cập facebook do kết nối không an toàn: https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252
 • Báo cáo tài khoản giả mảo: https://www.facebook.com/help/contact/321804254561747
 • Khi có người bôi nhọ bạn: https://www.facebook.com/help/contact/1758255661104383
 • Vi phạm bản quyền cty: https://www.facebook.com/help/contact/208282075858952
 • Kháng cáo cho minh khi bị người khác báo cáo: https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632
 • Lỗi không nhận được mail xác minh từ facebook: https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755
 • Đổi tên nick facebook: https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
 • Gruop bị khóa: https://www.facebook.com/help/contact/157461604368161
 • Báo cáo sự cố về tìm kiếm: https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070
 • Báo cáo vấn đề về video biến mất: https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695
 • Báo cáo sự cố về thông báo: https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964
 • Yêu cầu xóa tài khoản cho người không đủ điều kiện sức khỏe: https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
 • Vi phạm quyền riêng tư – Yêu cầu gỡ ảnh: https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561
 • Truy cập bị hạn chế (IP kém): https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252
 • Báo cáo quyền riêng tư: https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

Bài viết này tổng hợp từ rất nhiều nguồn với mục đích dành cho người dùng dễ dàng tìm kiếm và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

Scroll to Top