LỌC THÀNH VIÊN GROUP SHOPINMESSENGER

Trong qua trình hoạt động của group shopinmessenger mình có nhận thấy một số bất cập sau:

- Rất nhiều clone vào nhóm và ở đây làm ninja ẩn thân chẳng thấy tương tác.
- Rất nhiều người lấy ảnh camp của mình đi làm feedback của học viên ( thiếu chút nữa chắc mình thành học viên của người ta mất )
- Đa số bài đăng trên group đều từ phía mình ( group mang tính 1 chiều về tiếp nhận thông tin, mình muốn group này tương tác mạnh hơn từ 2 phía, tất cả mọi vấn đề thắc mắc đều có thể hỏi đáp trên group )
- Group này sẽ là nơi: chia sẻ thông tin, suport về quảng cáo cũng như giải đáp thắc mắc all in one trong tầm hiểu biết. Áp dụng cho tất cả mọi người ( kể cả các bạn tham gia STTT hay là các bạn không tham gia)
- Group này cũng sẽ là nơi mở cổng Affiliate sản phẩm vật lý do bên mình đang cố gắn hoàn thành để cho anh em chiến đấu trong thời gian thị trường đi xuống như hiện nay ( affiliate sản phẩm bên mình và không có sản phẩm của bên ngoài được vào hệ thống này - đảm bảo là anh em chơi theo hình thức win-win và dạng drop shiping không cần bỏ vốn vì stock hàng bên mình đã lo 100% )

=> Vậy nên mình thông báo: Lọc thành viên 

Mục tiêu sau khi lọc:
- Mỗi người tối thiểu 1 tháng cần có 1 bài chia sẻ trên nhóm ( tiên quyết )
- Tạo môi trường "trong sạch" hơn cho mọi người.
- Giới hạn thành viên ở mức 2000 - 3000 người.

Làm sao để ở lại

Để ở lại group mình cần thông tin chính xác của các bạn để tiến hành lọc thành viên.
- Thông tin bạn cung cấp phải giống với nick của bạn trong group này.
- Tất cả mọi người cần cung cấp thông tin này, ai không cung cấp thì mình sẽ xóa khỏi group.
- Nick 100% sẽ bị xóa khỏi group: clone, không cung cấp thông tin.
- Sau khi thanh lọc group thì sẽ có hàng khủng được share ^^

Xác minh 

Gửi thông tin

Việc còn lại là chờ hàng khủng được share thôi anh chị em

Bắt đầu lọc thành viên. 
Chúng tôi không tiếp nhận thông tin từ bạn nữa.