Chuyển đổi trên tiktok - banner

Chuyển đổi trên tiktok

Chia Sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Anh em chạy chuyển đổi lưu ý nhá.
– Tạo pixel: https://ads.tiktok.com/pixel/list
Không có thì không chạy nổi đâu. Tạo xong được cái pixel thì nó nằm ở đây https://ads.tiktok.com/pixel/list/?aadvid=xxx với xxx là ID TKQC nhé.Vào cài đặt mã -> cài đặt mã thủ công -> sao chép mã pixel.


– Tạo landingpage. Anh em vào https://builder.ladipage.vn tạo landingpage ra nhé. Tạo xong thì ở phần cuối cùng bên trái chọn cài đặt trang -> mã theo dõi tùy chỉnh -> Ctrl V cái mã pixel vừa copy vào đây -> save lại là ok.
Cài xong rồi thì anh em cứ phệt thẳng cái của nợ này nhé.
Ở phần Ad Details tại mục URL thì đút cái link sau khi xuất bản landingpage vào nha. Còn lại gì tương tự như Facebook Ads

Scroll to Top