Cách tải video TikTok Trung Quốc

Shopinmessenger

Bước 1: Tải cái này về iphone: Shortcuts
Bước 2: Tải về thì mở nó lên -> vào phần bộ sưu tập -> tìm đến phần phím tắt nhanh rồi chọn bất kì 1 cái phím tắt nào rồi thêm vào
Bước 4: Thêm cái tải video TikTok Trung Quốc  tại đây và ấn vào nhận phím tắt.
Bước 5: Thêm phím tắt vào 
Bước 6: Xem hướng dẫn cách tải video từ Tiktok Trung Quốc không có WaterMark trên Iphone tại đây: