Cách này dùng trên IOS 13 nhé anh em.

Bước 1: Tải cái này về iphone: Shortcuts

Bước 2: Tải về thì mở nó lên -> vào phần bộ sưu tập -> tìm đến phần phím tắt nhanh rồi chọn bất kì 1 cái phím tắt nào rồi thêm vào

Bước 3: Vào cài đặt -> phím tắt và bật cái phím tắt chưa được tin cậy lên

Bước 4: Thêm cái tải video tiktok tại đây và ấn vào nhận phím tắt.

Bước 5: Thêm phím tắt vào

Bước 6: Tải video ( làm theo ảnh bên dưới nhé )

Khi ấn vào Dowload video tiktok thì chấp thuận phim tắt lưu video tải về tóm lại là cứ ấn ok là được.